Photos Yoyo AKA Liu Pinxi
http://www.washburn.com/

Washburn favoured by Yoyo (Liu Pinxi)

Click here pic for link to page